Boekstart in de Kinderopvang

Taalrijke omgeving, ook in de KDV

Een taalrijke omgeving heeft een positieve invloed op de taalontwikkeling van baby's en peuters. Dat kan zowel thuis als in de kinderopvang zijn.

Voorlezen is belangrijk; het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, maar is bovenal erg leuk! Voorlezen kan thuis, maar natuurlijk ook in de kinderopvang. Onderzoek wijst uit dat jonge kinderen die regelmatig zijn voorgelezen, een grotere woordenschat hebben en daarmee minder risico lopen op een taalachterstand.

Hoe breng je het voorlezen zo goed mogelijk in de praktijk? Wij helpen je op weg met workshops, activiteiten, advies en mogelijk ook een eigen BoekStart-collectie.

Meer weten?

Neem geheel vrijblijvend contact op met het team Educatie.

Contact met het team

Onderwijs

BoekStart in de Kinderopvang is onderdeel van de doorgaande lijn. Bekijk ook onze overige activiteiten.

Naar de onderwijs-pagina