Informatiepunt Digitale Overheid

Terug naar Digitaal Vaardig

Heb je vragen over de digitale overheid?

Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig.

Kun je wel wat hulp gebruiken?
Ken je iemand die hulp nodig heeft?

Kom langs bij het Informatiepunt Digitale Overheid. Wij denken met je mee en we geven je informatie.

 • Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek
 • Je hoeft geen afspraak te maken
 • Het is gratis

Het Informatiepunt Digitale Overheid is elke dag tijdens fullservice-uren te bezoeken in Bibliotheek Aalsmeer en Amstelveen Stadsplein. Tijdens de selfservice kunnen we je niet helpen.

Wat kun je regelen via internet?

Veel dingen kun je via internet regelen met de overheid, bijvoorbeeld:

 • Belastingen en toeslagen
 • Zorg regelen
 • Werk zoeken
 • Rijbewijs verlengen
 • AOW aanvragen
 • Verkeersboetes betalen
 • Coronabewijs aanmaken (uitleg)

En nog veel meer. Je moet dan wel een DigiD hebben en met een computer kunnen omgaan. Veel mensen vinden dit lastig. We laten je graag zien waar je de informatie kan vinden en hoe het werkt.

Hoe kan de Bibliotheek je helpen?

Kom langs in de Bibliotheek

Het Informatiepunt Digitale Overheid zit in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein en Bibliotheek Aalsmeer. Een medewerker van de Bibliotheek helpt je verder.


Nu alvast contact? Stuur een e-mail naar
Anton Furnee, projectleider Informatiepunt Digitale Overheid
of bel ons (contact).


Handig

 • Volg een cursus

  In de Bibliotheek leren omgaan met de computer, dat kan met deze cursussen.

  Naar Digitaal Vaardig

 • Informatiepunt.nl

  Deze lokale organisaties kunnen jou helpen bij vragen over allerlei onderwerpen.

  Naar hetinformatiepunt.nl

Onze partners

Websites van de overheid

Belastingdienst

 • Belastingaangifte doen (voor particulieren en ondernemers)
 • Toeslagen (huur-, zorg-, kinderopvang-toeslag en kindgebonden budget)
 • Een inkomensverklaring aanvragen (bv bij een woning huren)
 • Douanezaken (bv bij kopen bij een buitenlandse webshop)
 • Motorrijtuigenbelasting

Telefoon: verschillend per zaak
Social media: webcare via Facebook en Twitter

CBR

Rijbewijs-examen en gezondheids-verklaring of medische keuring aanvragen voor het verlengen van een rijbewijs voor 75-plussers.

Telefoon: 088 227 77 00
(ma - vr 8:00-17:30
za 10:00-16:00)
E-mailverschillend per zaak

CIZ

Indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is voor mensen die de hele dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben.

Het CIZ beoordeelt of de aanvrager in aanmerking komt voor deze zorg. Zelf aanvragen kan via MIJNCIZ of via een papieren formulier. Men kan ook een ander machtigen om de aanvraag te doen.

Telefoon: 088 789 10 00
E-mail: via de contactformulieren

CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau is er voor het innen van verkeersboetes. Het int ook de premie zorgverzekering bij wanbetalers.

Telefoonper zaak verschillend
(ma - vr 08:00-17:00 uur)

DUO

Informatie voor studenten, inburgeraars en terugbetalers:  studiefinanciering, schoolkosten, lesgeld, studieschuld, innen van lesgelden en studieschulden, organiseren van school-, staats- en inburgeringsexamens, staatsexamens en diploma's, erkennen van diploma's, beheren van diplomaregister, reizen en OV-kaart.

Telefoon: 050 599 77 55
(09:00-17:00 uur)
E-mail: afspraak via het contactformulier

Het CAK

O.a. vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten. ‘Eigen bijdrage’ is het bedrag dat mensen zelf moeten betalen als ze zorg krijgen, zoals hulp in de huishouding, persoonsgebonden budget of als ze wonen in een woonzorgcentrum.

Telefoonper regeling verschillend
E-mail: via het contactformulier

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen.

Telefoon: 1400
(08:00-20:00 uur)
E-mail: via het contactformulier

LBIO

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is het Informatiepunt over alimentatie. Het LBIO int partner- en
ouderalimentatie nadat er een uitspraak is van de rechter en de alimentatie niet of te weinig wordt betaald.
Via de website kan men de inning aanvragen.

Telefoon: 010 289 4747 
(09:00-19:00 uur)
E-mail: via het contactformulier

Raad voor Rechtsbijstand

Voert 3 wetten uit:

 • Wet op de rechtsbijstand: RvR regelt een eventuele bijdrage voor advocaat of mediator en houdt een register bij van advocaten.
 • Wet schuldsanering; RvR regelt betalingen voor mensen in deze regeling.
 • Wet beëdigde tolken en vertalers:  RvR houdt een register bij van erkende tolken.

Telefoon: 088 787 10 00
(09:00-17:00 uur)

RDW

 • Geeft documenten af zoals kentekenbewijzen en rijbewijzen.
 • Houdt toezicht op de staat van voertuigen (APK keuring).
 • Registreert voer- en vaartuigen en hun eigenaren.

Telefoon: 088 008 74 47 
(08:00-17:00 uur)
E-mail: via het contactformulier

Rijksoverheid en Regelhulp

Deze websites van de Rijksoverheid zijn een goed startpunt om meer over een bepaald onderwerp of regeling te leren. Rijksoverheid.nl is de website met uitleg en nieuws over wet- en regelgeving van alle ministeries.

Regelhulp is een wegwijzer voor regelingen rond zorg en ondersteuning.

SVB

De Sociale Verzekeringsbank beheert sociale verzekeringen, keert uit waar men recht op heeft, informeert over mogelijke veranderingen en controleert of betalingen rechtmatig zijn.

Sociale verzekering zijn bv kinderbijslag, het AOW-pensioen en persoonsgebonden budget (PGB).

UWV

Diverse typen uitkeringen rondom werkloosheid, ook als gevolg van ziekte en zwangerschap. Ook voor mensen die vanwege ziekte of beperking, gedeeltelijk of alleen met hulp of aanpassing kunnen werken (Participatiewet).
En voor vragen over ontslag en vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering via UWV.

Telefoon: 088 898 92 94
(ma - vr 08:00-17:00 uur)
Contact: via MijnUWV of Werkmap
Postper zaak verschillend

WW- of bijstandsuitkering aanvragen en inschrijven als werkzoekende loopt via werk.nl.