Extra inzet op lezen noodzakelijk

Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen en blijven ook langer lezen. Vooral na vakanties is het belangrijk om lezen tot prioriteit te maken en in te zetten op leesmotivatie. De leesmediaconsulenten van de bibliotheek werken intensief samen met partners, zoals scholen en kinderdagverblijven, om leesplezier te stimuleren.

Leesoffensief

Het meest recente Pisa onderzoek van december 2019 bevestigt een trend die al een aantal jaar te zien is. Namelijk dat jongeren steeds minder tijd aan lezen besteden en er minder plezier aan beleven. En dat het leesniveau achteruit gaat. Dit onderzoek, in combinatie met het advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur, maakt dat de ministers Van Engelshoven en Slob oproepen tot een Leesoffensief. En daar doet de bieb graag aan mee!

Leesplezier

Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Daarnaast zijn er de laatste jaren onderzoeken verschenen  die een positieve ontwikkeling van empathie en het tegengaan van stress laten zien. 

De lijst met positieve effecten is lang, al hoeven die effecten uiteraard niet de drijfveer zijn. Je kan ook lezen omdat het gewoon leuk is. Maar wat de één leuk vindt, vindt de ander maar niets. Hoe stel je dat plezier centraal, zeker voor kinderen die van nature niet zulke gemotiveerde lezers zijn? Hoe zorg je dat die 15 minuten vrij lezen, waardoor een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar leert, echt benut worden?

Aanpak Bibliotheek

Dat is precies waar de leesmediaconsulenten van de Bibliotheek Amstelland je mee kunnen helpen. We volgen landelijke best practices en werken intensief met scholen en kinderdagverblijven samen om het leesplezier daar goed te borgen. Met bijna de helft van de basisscholen in de regio Amstelland werken we samen door middel van het landelijke programma de Bibliotheek op school.

Daarnaast bieden we ook onze eigen doorlopende leerlijn aan. We hebben lessen op het gebied van leesplezier en mediawijsheid voor elke groep. Daarnaast hebben we lessen op het gebied van informatievaardigheden, meertaligheid en digitale verhalen uit onze eigen Maakplaats. Ook het speciaal basisonderwijs, taalklassen en internationale scholen kunnen bij ons terecht.

Neem een kijkje in de webshop voor alle producten of neem contact op met het educatieteam!

Naar de onderwijs-pagina