Cultuureducatie verankerd in onderwijs

Gepubliceerd op: 15 mei 2023 11:33

Foto: Platform C

In de Roelof Venemaschool hebben we woensdag 10 mei een intentieverklaring getekend als opmaat naar een Cultuureducatieconvenant Amstelland.

Naast de Bibliotheek Amstelland tekenden vertegenwoordigers van scholen, schoolbesturen, culturele instellingen, gemeenten en amateurverenigingen uit de regio de intentieverklaring.

De intentieverklaring kwam te stand op initiatief van Platform C en de landelijke organisatie Méér Muziek in de Klas. In de afgelopen jaren zijn in de regio Amstelland diverse samenwerkingen ontstaan waarbij scholen samen met cultuurinstellingen cultuureducatie hebben verankerd in het onderwijs. De regio wil  cultuureducatie verder uitbreiden in het basis- en voortgezet onderwijs. De ondertekening was ook het startsein voor de werkgroep welke nu het Cultuureducatieconvenant gaat schrijven en over een jaar klaar zal zijn.

Op de foto van Platform C: de ondertekening van de intentieovereenkomst door Jantien van Zanten, teammanager Samenleving van de gemeente Amstelveen.