Visie

De functie van de bibliotheek blijft belangrijk. Is er überhaupt nog wel een rol voor bibliotheken in de huidige tijd? Het antwoord op die vraag is ondubbelzinnig: ja. Het Rijk heeft dit antwoord ook onderstreept met het invoeren van een nieuwe bibliotheekwet in 2015. Deze wet gaat uit van de volgende vijf functies: Kennis en informatie, Educatie en Ontwikkeling, Literatuur, Ontmoeting en debat, Kunst en cultuur. De veranderingen in de samenleving en technologie hebben invloed op de manier waarop de bibliotheek deze functies het beste zou kunnen uitvoeren, maar niet op het belang van de functies op zich.

Kiezen voor delen

Lees hier de complete visie van de Bibliotheek Amstelland 2016-2020.

Doelstelling van de organisatie
Preambule van de Statuten (art.3) d.d. 01-01-2008:
De stichting heeft ten doel: de bevordering van het openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn en houdt hiertoe een openbare bibliotheek in stand. De stichting staat voor toegankelijkheid van kennis en cultuur en stimuleert het gebruik van informatie en het genieten van literatuur en kunst. De stichting aanvaardt als uitgangspunt voor haar activiteiten de algemene doelstelling van het openbaar bibliotheekwerk in Nederland, zoals die door het Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum te ’s-Gravenhage is vastgesteld, dan wel in de toekomst in geval van wijziging, zal worden vastgesteld. Beloningsbeleid: het personeel valt onder de CAO Openbare Bibliotheken. 

De Bibliotheek Amstelland werkt met een Raad van Toezicht volgens de Code Cultural Governance. Leden van de Raad van Toezicht in 2019:

Marjolein Baghuis (voorzitter)
Petra van Dieren
Rik Rolleman
Evelien Stienstra
Claudia Zuidema

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is niet bezoldigd.