Dit is mijn hof

Chris de Stoop

Tip van Corrie

2010. Tijdens een verblijf van schrijver/journalist Chris de Stoop in Haïti om verslag te doen van de aardbevingen aldaar, krijgt hij bericht dat zijn broer zichzelf van het leven heeft beroofd. Deze broer beheerde het boeren familiebedrijf in Zaligem. Politieke en economische ontwikkelingen in de streek dreven hem tot wanhoop. De Stoop keert terug naar het bedrijf en besluit om een boek te schrijven over de gebeurtenissen in de streek en de machteloosheid van de bewoners. Hij draagt dit boek op aan zijn broer: Voor mijn broer zaliger. 

In de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen en België worden boerderijen onteigend en waardevol cultuurland (in Nederland o.a. de Hedwigepolder) onder water gezet als ‘natuurcompensatie’ voor de uitbreiding van de havens van Antwerpen. Voor inwoners en boeren onbegrijpelijk: rijke akkergronden worden schrale moerassen, bewoners moeten verdwijnen. Chris de Stoop vertelt over het verloren gaan van het eigen familiebedrijf en de streek. Niet alleen landschap en bedrijven worden verwoest, maar ook de sociale structuur en de gemeenschap gaan ten onder.

Het boek vertelt zowel het persoonlijke verhaal van de schrijver, als het verhaal van een land dat ooit de trots van de bewoners was, maar dat nu door politiek en economie ten onder gaat.

Een waardevol en uniek verhaal over tegenstrijdige belangen en machteloosheid. Een verhaal dat je meesleept in de emoties van de verschillende partijen en je na lezing niet loslaat.