Bieb traint 70 medewerkers van Solidoe

Gepubliceerd op: 7 maart 2018 10:37

Zeventig pedagogisch medewerkers van Solidoe krijgen een training 'Haal meer uit Media' van de Bibliotheek Amstelland.

Na de plenaire aftrap met de workshop werken aan een gezonde kinderopvang met mediaopvoeding (vanuit stichting Sardes, Denise Bontje) zijn we gestart met de verdiepende training. Onze mediacoach Maarten Spaan traint de aanwezigen onder de vlag  Haal meer uit media. Hierbij ligt de focus op het aansluiten bij wat de leerlingen al doen op het gebeid van media. Leerlingen die al veel doen, mogen dat als uitgangspunt gebruiken. Vraag daarbij is ‘Halen ze daar het maximale uit?’. Nadruk wordt gelegd op de interactievaardigheden en de combinatie met offline. Het gaat ook vooral om het delen: zorgen dat iedereen weet wat hij/zij moet doen en hoe je media  verstandig inzet. Hierbij is het belangrijk dat er afspraken gemaakt worden met de kinderen over hoe er wordt omgegaan met media. Tenslotte ligt de focus op het maken van media door de kinderen zelf ofwel , de kinderen als producent.

De cursus bestaat uit vijf onderdelen en wordt in een tijdsbestek van een maand afgerond. Eind maart is het laatste cursusonderdeel.