De Bibliotheek werkt met partners aan taalvaardigheid

Gepubliceerd op: 15 juni 2021 15:30

Afgelopen weken werd in zowel Amstelveen als Uithoorn het Taalakkoord ondertekend. In het ondertekende Meerjarig Regionaal Plan Laaggeletterdheid werken verschillende gemeentes samen aan de aanpak van laaggeletterdheid.

Taalakkoord ondertekend in Amstelveen en Uithoorn

Wethouder Marijn van Ballegooijen van Amstelveen bezocht de Bibliotheek op het Stadsplein (foto rechts, v.l.n.r. Taalhuis Coordinator Dirma Nagelhout, wethouder Marijn van Ballegooijen, Gertrude Hoogendoorn en Daphne Janson) en wethouder José de Robles ging langs bij de Bibliotheek in Uithoorn. Gertrude Hogendoorn, manager Educatie en Programmering: "Het Taalakkoord betekent meer daadkracht voor ons, als Taalhuispartners, om ervoor te zorgen dat iedereen kan lezen en schrijven!"

Ondertekening Taalakkoord in de Bibliotheek Uithoorn. V.l.n.r. beleidsmedewerker Dolinda Knigge, wethouder José de Robles, Gertrude Hoogendoorn en Taalhuis Coordinator Claudia Prange.

Taalhuis in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn

In alle gemeenten van de Bibliotheek Amstelland is een Taalhuis actief. Het Taalhuis heeft veel aandacht voor het terugdringen van laaggeletterdheid. Claudia Prange, coördinator Taalhuis Uithoorn: “Iedereen die naar het Taalhuis komt, wordt door ons geholpen. De meeste mensen worden aan een taalvrijwilliger gekoppeld. Soms is een ander aanbod beter. Wij geven hier advies over."

Lees meer over het Taalhuis

Daling in leesvaardigheid

Uit het PISA (Programme for International Student Assesment) onderzoek van 2018 is naar voren gekomen dat de leesvaardigheid van 15-jarige scholieren in Nederland sterk gedaald is. PISA is een vergelijkend internationaal onderzoek naar de prestaties en motivatie van 15-jarige leerlingen in 79 landen op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. 1 op de 4 leerlingen in Nederland loopt risico op laaggeletterdheid. De Bibliotheek werkt samen met verschillende organisaties om laaggeletterdheid tegengaan. Het belangrijkste hierin is het stimuleren van het leesplezier. 

Het gaat om ‘leeskilometers’: gewoon veel boeken lezen en met computers werken. Daar zorgen wij voor! Hier in de bieb met het Taalhuis of samen met de kinderopvang en scholen in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Daar werken we mee samen, om al van jongs af aan leesplezier bij kinderen aan te wakkeren. En de ouders daarbij te betrekken.

— Gertrude Hoogendoorn

De Taalhuispartners zijn blij met de nieuwe regionale aanpak. Zo kunnen zij leren van andere gemeenten, samen cursussen opzetten en het bereik vergroten met bijvoorbeeld een gezamenlijke communicatiecampagne of door samen te werken met werkgevers.